ضد یخ گازوئیل

ضد یخ گازوئیل کاسپین از یخ زدن گازوئیل در باک خودروهای سنگین و آلات  راهسازی،  مخازن و لوله های  انتقال سوخت در  فصل زمستان جلوگیری کرده، با تداوم بخشیدن به حالت سیالی مایع، حرکت سوخت  را در مسیرسوخت رسانی تسهیل  می نماید. 

 

استارت آسان در هوای سرد

محافظت باک و سیستم سوخت رسانی از خوردگی

کاهش در مصرف و بهبود سوخت

 

 بسته بندی: 12 قوطی  1 لیتری